Poseta visoke delegacije Evropskom regulatornom organu za bankarstvo

13/09/2016

Delegacija CBK , koju je predvodio zamenik guvernera za finansijski nadzor g. Fehmi Mehmeti, zaedno sa predstavnicima nemačkog GIZ-a, sproveli zvaničnu posetu regulatornih agencija u Nemačkoj. Tokom ove posete delegacija CBK održala odvojene sastanke sa predstavnike Saveznog finansijskog nadzornog organa -BaFin, (sedištem u Bonu) kao i sa visokim predstavnicima Evropske centralne banke i budnsbanke u Frankfurtu.
Na sastanku sa g.Peter Kruschel, direktor za međunarodnu tehničku saradnju u BaFin, zamenik guvernera g. Mehmeti zahvalio g.Kruschel za neprekidnu podršku koju Bafin daje CBK. On nga je dodatno informisao o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru na Kosovu , kao i projekte nedavno razvijenih od strane CBK u cilju obezbeđenja modernog finansijskog sistema na Kosovu. Ovi projekti uključuju izradu novog okvira izveštavanja, novo odobrene propise za podršku hitne likvidnosti , kao i pravilnik za registar bankarskih računa. Drugo ključno pitanje koje je raspravljano je priručnik o nadzoru osnovan na rizik koji je izrađen pomoću MMF. G Kruschel Izrazio spremnost institucije Bafin da nastavi podršku za CBK u oblasti bankatrskog nadzora i naglasio iskustvo ove institucije u nadzoru osiguranja gde CBK može pružiti dodatnu podršku. Na sastanku sa g-dja. Verena Kirsch, nadzornik Pro Credit Bank glavni fokus bio jo da razmeni informacije o radu bankarskog sektora na Kosovu, a posebno sa finansijskog učinka i upravljanje o ProCredit Bank, i izrazili spremnost da razmene inforacije o institucijama pod nadzorom na redovnoj osnovi.
Sastanak predstavnika ECBkoja je održana u zgradi EURO Tower, gde delegacija CBK je dočekana od g. Rolf Klug, zamenik generalnog direktora za nadzor Micro-Prudencës II.
Na sastanku su prisustvovali i rukovodioci timova za zajednički nadzor (JST-Team) odgovorni za nadzor Raiffeisen Bank, Austria i NLB Grup, Slovenia, banke koje su već ukljućene u mekanizmu posebnim nadzorom i operiraju i u Republici Kosova. Na ovom sastanku , predstavnici ECB su informisani od g. Mehmeti povodom nedavnih događaja u finansijskom sektoru , kao i projekte razvijenih od strane CBK za finansijski nadzor. Dalje, između regulatora razmenjeni su poslednji finansijski podataci NLB Priština i Reiffeisen Banke Kosova.
Predstavnici ECB zahvalili zameniku g.Mehmeti za odobrenje zahteva ECB za razvoj ispitivanja u NLB Priština o kreditnom riziku u NLB Grup, kao deo njihove procene širom sveta. Na ovom sastanku , takođe je razgovarano o mogućnosti da u bliskoj budućnosti se potpiše Memorandum o razumevanju (MoU) između ECB i CBK da omogući bolju razmenu informacija između dve nadzorne institucije.
Na sastanku sa predstavnicima Bundesbanke, predstavnici CBK dočekani su od g.Martin Dinkelborg, direktor centra za tehničku saradnju između centralnih banaka , i predstavnike ove jedinice. Nakon prezentacije zamenika guvernera g. Mehmeti o stanju finansijskog sektora u opšte u Republici Kosova, g. Dinkelborg upoznao zamenika guvernera g.Mehmeti o postignutim zadacima i dostignuća jedinice za tehničku saradnju između centralnih banaka.