Poruka guvernera Mehmetija povodom obeležavanja Međunarodnog dana banaka

04/12/2020

Na Međunarodni dan banaka, guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, visoko je ocenio napore bankarskog sektora u podršci ekonomskom razvoju, donošenju inovacija i stalnoj modernizaciji usluga.

Tokom godina, bankarski sektor Republike Kosovo se razvijao ubrzanim tempom, u korak sa savremenim standardima bankarstva, stalno unapređujući finansijske usluge za domaću ekonomiju, čuvajući finansijsku održivost kao i visoko poverenje javnosti.

Veoma važna uloga bankarskog sektora za ekonomiju zemlje, dokazana je i tokom ove izazovne godine zbog pandemije, gde je bankarski sektor imao ključnu ulogu u ublažavanju negativnih efekata po domaću ekonomiju, obezbeđujući olakšice primaocima kredita za otplatu kredita, kao i osigurajući kontinuitet priliva kredita ka ekonomiji zemlje.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 19. decembra 2019. godine, je usvojila rezoluciju 74/245, koja je odredila 4. decembar kao Međunarodni dan banaka, kroz koji se priznaje značajan potencijal banaka u razvoju održivog finansiranja i obezbeđivanju ‘know-how’, a takođe, to je i priznavanje vitalne uloge bankarskih sistema u državama članicama koji doprinosi poboljšanju životnog standarda.