Pokretanje programa tehnicke saradnje sa Evropskom centralnom bankom

18/04/2014


Evropska centralna banka (ECB), uz podršku Evropske unije (EU), je danas zvanično pokrenula program tehničke saradnje sa regionalnim centralnim bankama, uključujući Centralnu banku Republike Kosova  (CBK), Banku Albanije (BA) i narodnu banku Republike Makedonije (BPRM). Ceremonija programa održana je u Tirani uz učešće g. Yves Mersch, član Izvršnog odbora ECB, g. Clive Rumbold, predstavnik Evropske unije, g. Bedri Hamza, guverner CBK, g. Ardian Fullani, guverner BA g. Fadil Bajrami, zamenik guvernera  NBRM. Ovaj program ima za cilj pripremanje centralnih banaka zemalja u regionu za uključivanje u Evropski sistem centralnih banaka (ESCB).

Program tehničke saradnje Evropske centralne banke sa centralnim bankama zemalja u regionu pružiće CBK utvrdjivanje promene u pripremi za pridruživanje ESCB do tada kada Republika Kosovo postane član Evropske unije. Program će ojačiti institucionalni kapacitet CBK identifikovanje pravnih organizacionih i resursnih zahteva, kako bi postigli uskladjenost sa standardnim institucionalnim i operativnim okvirom ESCB i ECB. U realizaciji programa u odnosu na CBK, osim ECB, biće  uključene i četiri centralne banke zemalja evrozone: Austrija, Italija, Slovenija i Portugalija. Idnetifikovane su sedam oblasti u CBK koje će biti  analizirane u pogledu potreba: 1) Finansijska stabilnost, 2) Nadzor banaka, 3) Platni sistem, 4) Evropske integracije, 5) Informacione tehnologije , 6) Administracija, i 7) Unutrašnja revizija. Obuhvaćene su tradiconalne oblasti politika centralnih banaka kao i podržavajuće i tehničke oblasti , koje su u funkciji promovisanja i održavanja stabilnog finansijskog sistema kao primarni objektiv CBK.