Pocnje program procene finansijskog sektora na Kosovu

19/09/2012

Pristina, 19 Septembar 2012 god.
Guverner Gani Gerguri je danas sa svojim saradnicima primio gospođu Lilianu Šumaher (Međunarodni monetarni fond) i gospođu Auroru Ferari (Svetska Banka), vođe misije Programa za procenu finansijskog sektora na Kosovu, misija koja će trajati u našoj zemlji od 18. septembra do 2. oktobra 2012.
Nakon obaveštenja misije o ciljevima i odgovornosti Centralne banke Republike Kosova, sa posebnim osvrtom na nadgledanje funkcije finansijskog sektora i pravnog okvira ovog sektora, guverner Gerguri se zahvalio Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci koje su dale prioritet Kosovu stavljajući je među 18 zemalja na svetu koje sprovede takav program tokom 2012. godine.
Pokrenut po prvi put 1999. godine, Program procene finansijskog sektora je zajednička odgovornost Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke i predstavlja duboku i sveobuhvatnu analizu finansijskog sektora zemlje. Pored ispitivanja stabilnosti finansijskog sektora, ova procena fokusira se i na razvojne aspekte sektora uzimajući u obzir pojedinačne specifikacije svake zemlje.
U slučaju Kosova, fokus će, pored ostalih, biti u oblasti stres testa i okvira makroprudenciale za bankarski sistem, sprečavanje finansijske nestabilnosti, osiguravanje depozita, pristup finansiranju i tehnička procena sistema osiguranja u zemlji.