Počinje bilateralna saradnja između CBK-a i Banke Litvanije u oblasti bezbednosti informacionih tehnologija

12/10/2023

U okviru II faze Programa za jačanje kapaciteta centralnih banaka na zapadnom Balkanu u cilju integracije u evropski sistem centralnih banaka, Centralna banka Republike Kosovo (CBK) započela je sa sprovođenjem bilateralne mere sa Centralnom bankom Litvanije (Lietuvos bankas). Ova bilateralna mera će biti fokusirana na reviziju bezbednosne funkcije informacionih tehnologija u CBK, i uključiće dve ekspertske misije centralne banke Litvanije (Lietuvos bankas) u okviru CBK, kao i studijsku posetu stručnog osoblja CBK-a ovoj centralnoj banci. Ova bilateralna mera trajaće do januara sledeće godine. Dizajniran je da pomogne CBK-u u proceni i jačanju opštih i tehničkih aspekata bezbednosti informacionih tehnologija. Kao i ostale komponente ove faze programa, i ovom bilateralnom merom upravlja i koordiniše centralna banka Nemačke (Deutsche Bundesbank), iz koje su, povodom pokretanja ove bilateralne mere, u CBK-u bili i predsedavajući i sekretar Upravnog odbora Programa, i to g. Martin Dinkleborg i g. Peter Spicka.

Centralna banka Republike Kosovo očekuje da će kroz komponente aktivnosti ove bilateralne mere doprineti razvoju sfere bezbednosti informacionih tehnologija u CBK, usvajajući i usklađujući se sa savremenim evropskim standardima i praksama. Razvoj ove sfere je od ključnog značaja za uspešno obavljanje dužnosti CBK-a.

Faza II Programa jačanja kapaciteta centralnih banaka na Zapadnom Balkanu u cilju integracije u Evropski sistem centralnih banaka pokrenuta je u septembru 2022. godine i očekuje se da će trajati tri godine. Ovaj program finansira EU i uključuje Evropsku centralnu banku, 20 centralnih banaka zemalja EU, kao i 8 centralnih banaka i finansijskih nadzornih organa iz regiona Zapadnog Balkana.