Strategija za razvoj Nacionalnog platnog sistema

Na osnovu kljucnih ciljeva i posebnih ovlascenja koje predvidja Zakon Centralne Banke Republike Kosova (CBK) , a imajuvi u vidu vaznost strateskog pristupa  za razvoj nacionalnog platnog sistema (NPS), CBK u saradnji sa zainteresovanim stranama pristupila je strateskom procesu da modernizuje Nacionalni platni sistem na Kosovu.  Ovaj proces ima za cilj razvoj jednog koherentnog sistema, efikasan, bezbedan, ekonomican i integrisan.

Dokumenti strategije:
•    Vizija Nacionalnog platnog sistema u buducnosti (english pdf)

Radne grupe predvidjene u strategiji razvoja Nacionalnog platnog sistema:
•    Izvrsna odluka CBK 2010/2