Statisticke publikacije i ostali informativni materiali iz platnog sistema

Mesecni izvestaj

• Mesecno izvestavanje o broju i vrednost placanja ESMK

• Mesecni izvestaj o depozitu komercijalnih banaka i rezervi

• Mesecni izvestaj o instrumentima placanja u gotovinskom i ne gotovinskom

Mesečni izveštaj o upotrebi elektronskog novca

• Arhiva

Godisnji izvestaj

• Godisnji izvestaj o depozitu komercijalnih banaka i rezervi

• Godisnji izvestaj za platni sistem

Analiza o uplati sistema i instrumennta

Kvartalne analize

•Kvartalna analiza o instrumentima placanja

Arhiva

Godisnja analiza

Troškovi plaćanja male vrednosti na Kosovu i moguće uštede

Korišćenje kartica na Kosovu

Arhiva

Materiale i informacije o plati sistema i instrumenata

Informativni bilten o Platnom sistemu (nacrt)
Brosura


•   Spisak kodova PPU-a za identifikaciju platnih računa
ESMK – Informativna brosura o Elektronskom sistemu medjubankarskog kliringa, procesiranje placanja i uloga Centralne Banke Republike Kosova
•    Sistem medjubankarskih placanja (SMP) – Informativna brosura o Sistemu medjubankarskih placanja na Kosovu
•    Kos-Giro – Informativna brosura o naplatama Kos-Giro, ukljucujuci generisanje faktura, uslovi placanja i procesiranje placanja.
•    Direktno zaduzivanje – Informativna brosura o Semi Direktnog zaduzivanja, cilj seme, predvidjene akcije aktera i uloga Centralne Banke Republike Kosova.

•   Arhiva