Nadgledanje platnih sistema

CBK smatra nadzor nad Nacionalnim platnim sistemom kao jednu od glavnih funkcija Centralne banke, pri čemu se ciljevi sigurnosti i efikasnosti podstiču nadgledanjem postojećih i planiranih sistema i instrumenata, ocenjujući  ih prema tim ciljevima i, prema potrebi, podsticanjem promena.