Nacionalni savet placanja

Dana 9 marta 2010 godine  Centralna Banka Republike Kosova (CBK) je osnovala Nacionalni savet placanja (NSP). U NSP, CBK ima vodecu ulogu i bice predstavljena od strane guvernera i zamenik guvernera  za funkcije centralne banke.  Pored njih, clanovi NSP bice i direktor Direkcije Trezora Ministarstva ekonomije i finansije, direktor Udruzenja banaka Kosova i izvrsni direktori komercijalnih banaka. Osnivanje NSP-ima za cilj da podrzi zajednickih razvoj  stabilnog i efikasnog sistema za kliring i poravnanje i hartija od vrednosti na Kosovu.  NSP predstavlja centralnu komponentnu saradnje izmedju relevantnih aktera u okviru nacionalnog platnog sistema.

NSP ce pruziti jedan znacajan instrument za konstruktivan razgovor izmedju aktera nacionalnog platnog sistema. Osnivanje NSP je predvidjen u strategiji razvoja nacionalnog sistema placanja i u srednjorocnom periodu ce imati znacajnu ulogu u implementaciji ove strategije.

Nacionalni savet placanja  – Termini Referencije

Radne grupe u okviru NSP:

Tim upravljanja projektima za smanjenje placanja u gotovini na Kosovu

•    Termini Reference – Smanjenje placanja u gotovini na Kosovu