Sastanci Nacionalnog saveta za plaćanja ​

Nacionalni savet za platni promet je 31. januara 2024. godine održao godišnji sastanak ponovnog osnivanja sa proširenim članstvom

08/03/2024
Dana 31. januara 2024. godine održan je godišnji sastanak Nacionalnog saveta za platni promet (NSP) sa proširenim članstvom. Sastanak je vodio predsedavajući Saveta g. Dardan Fusha, zamenik guvernera za bankarske operacije u Centralnoj banci Republike Kosovo. Pored proširenog članstva NSP-a, ovom sastanku su prisustvovali i guverner Centralne banke g. Ahmet Ismaili i ministar finansija, rada […]