Platni Sistem

Bezbednost stabilnost i efikasnost platnog sistema su primarni elementi za pravilno funkcionisanje finansijskog sistema . Platni sistemi su kanali kroz kojih se vrsi prenos sredstava izmedju banaka, a jedan od glavnih nacina kroz koje finansijske krize mogu se preneti u sistemima i nacionalnim i medjunarodnim trzistima.   Sigurni i stabilni platni sistemi su glavni zahtevi za podsticanje i ocuvanje finansijske stabilnosti.

S obzirom da platni sistemi snazno uticu na brzinu kretanja fondova u privredi , ukupne troskove  i likvidnost ucesnika , kao i da one sluze kao jedan kanal prenosa monetarne politike , sasvim je jasno interesovanje Centralne banke za osiguranje i efikasno funksionisanje.

Stoga, promovisanje bezbednog , stabilnog i efikasnog platnog sistema je jedan od glavnih funkcija odredjen zakonom o Centralnoj Banci Republike Kosova .  Prema Zakonu o Centralnoj Banci , primarni cilj CBK je “da promovise i odrzi jedan stabilan finansijski sistem, ukljucujuci  jedan siguran stabilan i efikasan platni sistem ”.  U vezi platnog sistema , zakon daje posebna ovlascenja CBK-a:  “promovisanje i nadzor sigurnog, stabilnog i efikasnog platnog sistema, kliringa i poravnanja hartija od vrednosti”; i  “organizuje , poseduje, ucestvuje i operira platne sisteme , kliringa i poravnanja hartija od vrednosti.”

U cilju podsticanja bezbednog i efikasnog platnog sistema, CBK ima tri glavne uloge u platnom sistemu:

Operativnu ulogu – Pruza infrastrukturu za kliring i poravnjanje medjubankarskih placanja, upravlja i operira jedan hibrid sistem (SEKN – Elektronski sistem medjubankarskog kliringa) za kliring i poravnanje placanja sa velikim i malim vrednostima.

Nadzornu ulogu – Definise pravila i procedure, postavlja standarde da promovise i odrzi siguran platni sistem , efikasan za procesiranje placanja , i ocenjuje sisteme uporedo sa postavljenim standardima ; i

Uloga katalizatora  – Ohrabruje i promovise efikasnost i bezbednost u koriscenju instrumenta placanja i platnog sistema.

Za dodatne informacije o materijalu objavljenom na sajtu kontaktirajte: paymentsystems@bqk-kos.org.
U slučaju primedbi ili žalbi od strane institucija i javnosti u vezi sa instrumentima i uslugama međubankarskih plaćanja (direktno debitiranje, kos-giro, nalozi za prenos ili drugi oblici plaćanja), obratite se direktno svojoj banci sa mogućnošću obaveštavanja i na našoj adresi: paymentsystems@bqk-kos.org;