Pjesëmarrje e suksesshme në takimet vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore në Washington D.C.