Pjesëmarrja në Konferencën Vjetore të FMN-së dhe BB-së