Inaugurisane dodatne kancelarije CBK-a

04/07/2020

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, i gradonačelnik Prištine, Shpend Ahmeti, inaugurisali su dodatne kancelarije CBK-a.

Guverner Mehmeti je rekao da se inauguracija ovih kancelarija održava na 30. godišnjici deklaracije 2. Jula koja je bila i polazna tačka za napore za nezavisnost i jačanje države Kosovo.

„Finansijski sektor neprestano raste, stoga nam to nužno nameće potrebu za povećanjem kapaciteta Centralne Banke. Ove kancelarije su od danas funkcionalne i omogućavaju da osoblje CBK-a ima bolje uslove rada i sve to zahvaljujući razumevanju, saradnji i podršci gradonačelnika Prištine. Takođe, koristim priliku da se zahvalim i Skupštini Opštine koja je podržala inicijativu Gradonačelnika“, izjavio je guverner Mehmeti.

Sa druge strane, gradonačelnik Prištine, Shpend Ahmeti, izrazio je zadovoljstvo za ovaj projekat, gde je kroz investicije povećana vrednost objekta.

„Centralna Banka Republike Kosovo je za nas jedna od najznačajnijih institucija i bila je skoro 3. godišnja diskusija sa zahtevom da se prvo izgradi jedan sprat u Centralnoj Banci, za šta smo i formirali komisiju sa Fakultetom arhitekture i sa ekspertima koji su preporučili da se ne izgradi još jedan sprat jer mi izmenio izgled jednom od objekata koji je najviše predstavljen po fotografijama Prištine. Onda smo išli drugim sa rešenjem koje je vlasništvo grada Prištine gde je već godinama bilo smešteno Odeljenje za infrastrukturu, i odlučili smo da objekat koji je imao mnogo problema ponudimo Centralnoj Banci koja je i povećala vrednost objektu grada Prištine jer ovaj objekat nije više samo jedno mračno udubljenje sa mnogim problemima, već ostaje reprezentativna kao što je i CBK“, izjavio je gradonačelnik Ahmeti.

Broj osoblja koji će biti smešten u ovim kancelarijama će biti 60, dok vrednost izvršenih investicija dostiže iznos od preko 500 hiljade evra.