Misioni, Vizioni dhe Vlerat e BQK-së

Misioni

Misioni ynë është të sigurojmë stabilitet financiar dhe monetar, të ofrojmë sistem efektiv të pagesave dhe furnizim adekuat me para të gatshme, si dhe të mbështesim zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Republikën e Kosovës.

Vizioni

Ne përkushtohemi të jemi institucion i pavarur dhe i besueshëm që punon në mënyrë transparente dhe të përgjegjshme ndaj publikut, si dhe të jemi sinonim i profesionalizmit, inovacionit dhe gjithëpërfshirjes.


Vlerat

Integriteti dhe Etika
Kompetenca dhe Profesionalizmi
Puna në Grup dhe Inovacioni
Promovimi i Interesit Publik
Efektiviteti dhe Efikasiteti
Cilësia dhe Përkushtimi