Paneli Intervistues i BQK-së : Aplikacionet e kandidatëve ende nuk janë shqyrtuar