Osnivanje Kosovske nacionalne grupe članova i korisnika SWIFT-a

30/08/2013

Nakon priznavanja Republike Kosova od strane  SWIFT-a, Centralna banka Republike Kosova i komercijalne banke zemlje danas su osnivali Kosovsku nacionalnu grupu članova i korisnika SWIFT-a, koja će se zvati  SWIFT grupa Kosova.  Svim institucijama članica ova nacionalna grupa će obezbediti zastupanje interesa prema SWIFT-u, visoki kvalitet usluga SWIFT-a i pristup u relevantnim informacijama o SWIFT-u, i  učiniti lakše formiranje zajedničkog mišljenja.

Ova nacionalna grupa će imati komitet kao najviši organ i predstavnika kao organ zadužen sa rutinskim pitanjima. Komitet će se sastojiti od predstavnika pojedinih institucija članica , a medju njima će biti izabran predstavnik. 

SWIFT grupa Kosova će imati važnu ulogu , posebno u predstojećim mesecima kada Centralna banka Republike Kosova, Banka za biznis i Ekonomska banka  će funkcionalizovati vezu sa SWIFT kao finansijske institucije Republike Kosova i kada druge banke zemlje koje su već povezane sa SWIFT počeće da se adekvatno identifikuju  kao banke Republike Kosova. Šta više u kratkom periodu ,  nakon saradnje sa SWIFT, ova nacionalna grupa će  takodje podržati procese evropske integracije Republike Kosova što se tiče tržišta i finansijske infrastrukture kroz komunikaciju sa odgovarajućim grupama i  angažovanjem drugim relevantnim organizacijama.