Osamnaesti sastanak Upravnog Odbora

31/01/2008

Upravni Odbor Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova je, na sastanku održanom 24. Januara 2008, doneo sledeće odluke:

  • Povlačenje Pravila o Osiguranju 5b olicenciranju brokera surplus linija.
  • Produženje stupanja na snagu izmene Osiguravajućeg Pravila 3 o Obaveznoj Odgovornosti treće strane Osiguranja motornih vozila od 1.Februara 2008 za 1. April 2008.