Organizuje se konferencija “Pristup finansijama , bankarskom kreditiranju i bankarskim sektorima u Centralnoj , Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi ”

13/11/2017

Centralna banka Republike Kosovo, Nacionalna banka Austrije i Evropska investiciona banka organizuju Međunarodnu konferenciju “Pristup finansijama , bankarskom kreditiranju i bankarskim sektorima u Centralnoj Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi ”, koja će se održati 14 novembra, 2017 godine u Swiss Diamond Hotel, Priština.
Svrha organizovanja ove konferencije je adresiranje važnih pitanja o aktivnostima bankarskog sektora u regionu Centralne , Istočne i Jugoistočne Evrope i budučnosti ovog sektora , kao važnog stuba finansiranja ekonomskog razvoja.
Deo ove konferencije , biće predstavnik centralne banke zemlje, centralnih banaka u regionu i šire; međunarodne finansijske institucije i komercialne banke.