Tiparet e sigurisë së monedhave

Monedha 2euro – tiparet e sigurisë dhe mbrojtja nga falsifikimi

Monedhat euro veçoritë dhe tiparet e sigurisë