Tiparet e sigurisë së kartëmonedhave

Këto manuale tregojnë dhe sqarojnë vetitë e sigurisë së kartëmonedhave prej 5Euro (seria e pare dhe seria Europa)

Këto manuale tregojnë dhe sqarojnë vetitë e sigurisë së kartmonedhave prej 10Euro(seria e parë  dhe seria Europa

 Këto manuale tregojnë dhe sqarojnë vetitë e sigurisë së kartmonedhave prej 20Euro(seria e parë dhe seria Europa

Këto manuale tregojnë dhe sqarojnë vetitë e sigurisë së kartmonedhave prej 50Euro (seria e parë dhe seria Evropa)

Këto manuale tregojnë dhe sqarojnë vetitë e sigurisë së kartmonedhave prej 100Euro (seria e parë dhe seria Evropa)

Këto manuale tregojnë dhe sqarojnë vetitë e sigurisë së kartmonedhave prej 200Euro (seria e parë dhe seria Evropa)

Ky manual tregon dhe sqaron vetitë e sigurisë së kartëmonedhave prej 500Euro

Shkarko (44.5MB .rar file) prezantimin interaktiv të tiparave të sigurisë së kartëmonedhave euro