Nënshkrimet e Presidentit të Bankës Qendrore Evropiane

Kartëmonedhat EURO mbartin nënshkrimet e Willem F. Duisenberg, Kryetarit të parë të Bankës Qendrore Evropiane, Jean-Claude Trichet, Kryetarit të dytë të Bankës Qendrore Evropiane ose Mario Draghi, Kryetarit të tretë të Bankës Qendrore Evropiane.

Kartëmonedhat me secilin prej tri nënshkrimeve janë valide në mënyrë të barabartë.