Kursi i valutave

Burimi: Banka Qendrore Evropiane, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe bankat qendrore të rajonit. 

Kursin historik mund ta gjeni në arkivën e Bankës Qendrore Evropiane