Održana dvodnevna radionica :“ Radionica o mogućnosti uključivanja zainteresovanih strana u finansijskoj edukaciji ” u saradnji sa CBK , CRIN i UBK

22/11/2016

Centralna banka Republike Kosova u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za prava dece i omladine Child & Youth Finance International Youth i Udruženje banaka Kosova , održali dvodnevnu radionicu na temu: “Radionica o mogućnosti uključivanja zainteresovanih strana u finansijskoj edukaciji”, u kojem učestvuju finansijske institucije i razne javne institucije na Kosovu.
U ovoj radionici jačanje finansijske edukacije se smatra korisnim ne samo za građane, za potrošače, interesne grupe, učenike, studente i druge kategorije, ali i dugoročnih interesa države i ekonomski rast zemlje.

Guverner CBK, Bedri Hamza, prisutan na skupu zahvalivši se učesnicima za učešće i saradnju, uz napomenu da je jedan od strateški ciljeva CBK da promoviše zdrav razvoj finansijskog sistema na Kosovu i dalji razvoj funksionisanja finansijskog obrazovanja sa ciljem stvaranja istinske finansijske kulture , koja pomaže sve zainteresovane strane da preduzmu odgovarajuće odluke.
On je naglasio da pitanje finansijske edukacije zauzima posebnu ulogu u dnevni red regulatora i finansijskih institucija.
“Sektor finansijskih usluga ima snažnu ulogu u stvaranju radnih mesta, olakšava vitalnu infrastrukturu i održiv razvoj i održiv ekonomski rast zemlje”, rekao je guverner Hamza.
“ Razvoj bezbednog i pravog okruženja za obezbeđenje finansijskih usluga je jedan od glavnih strateških ciljeva CBK, koja je razvila svoju strategiju za zaštitu potrošača koji se fokusira na pružanje pomoći korisnicima finansijskih usluga na donošenju odlukama uz pravilno i na vreme informisanje kako bi zaštitili svoja prava ”, dodao je Hamza. Govor guvernera Hamza.
Proizvodi i usluge finansijskog sektora utiču na život svakog građanina Kosova, stoga CBK ohrabruje sve finansijske institucije u izgradnji finansijskog tržišta koji pošteno tretira kupce , podstiče finansijsku inkluziju , ali i pomaže građanima u efikasnom korišćenju finansijskih usluga.
“Dobro upravljanje finansijama nije samo dobro za građane , ali takođe ima pozitivan efekat i na dugoročnim interesima države i ima uticaj na ekonomski rast. CBK je opredeljena da doprinese ekonomskom razvoju zemlje i da rade na poboljšanju kvaliteta u svim finansijskim sektorima a iznad svega da doprinese zaštiti potrošača”, rekao je guverner Hamza.
Petrit Balija, predsednik Udruženja banaka Kosova (UBK), govorio je o zajedničkoj studiji sa Svetskom bankom gde je naglašeno da su građani Kosova dobri štediša.
“Pozitivan pokazatelj ove ankete je da 71 odsto ispitanika su zainteresovani za finansijsku edukaciju i dobijaju više obuke i znanja o finansijskoj edukaciji”, rekao je Balija.
Prema njegovim rečima , Udruženje banaka Kosova je razvio aktivnosti o finansijskoj edukaciji uključujući i dvogodišnje projekte sa Svetskom bankom, čiji je cilj da edukuju oko 3 hiljada građana kroz razne seminare.
Karina Avakyan, predstavnik Međunarodne organizacije za decu i omladinu (CYFI), istakla da takve obuke za finansijsku edukaciju su prihvatljive . Izražavajući zahvalnost za saradnju ona je između ostalog rekla da “ drago mi je da vaša deca već dobijaju takvu obuku”.
“Ovi treninzi su počeli u različito vreme u različitim zemljama od kojih se očekuje da imaju bolju ekonomsku budućnost ”, naglasila je ona.

Tokom dvodnevne radionice razmatrane su mnoge teme o načinu finansijske edukacije kao kao što su: Principi o nacionalnoj strategiji finansijske edukacije , međunarodni primeri programa finansijske edukacije za mlade i odrasle , financije za mlade, uključivanje institucija i t.d.
Na kraju radionice svi učesnici su dobili sertifikate.