OdlukeIzvrsnogodbora CBK 9 novembar 2011

09/11/2011

IzvrsniodborCentralnebankeRepublikeKosovanasedniciodrzanoj 9 novembra2011 doneoodlukuzazakljucenjeadministrativnogprocesa u Mikro-FinansijskojInstituciji “KEP Trust”