OdlukeIzvrsnogodbora CBK 22 decembar 2011

22/12/2011

1.Izvrsni odborCentralnebankeRepublikeKosovanasedniciodrzanoj22 decembar 2011 doneoodlukuzaregistraciju“Fundway Mortgages LLC” kaoNebankarskufinansijskuinstituciju.
2. IzvrsniodborCentralnebankeRepublikeKosovanasedniciodrzanoj22 decembra 2011  doneoodluku da odobrikonacnudozvoluza“SigalUniqa Group Austria a.d” zaosnivanjeKompanijezazivotnoosiguranje.
3. IzvrsniodborCentralnebankeRepublikeKosovanasedniciodrzanoj22 decembra2011 doneoodlukuzaregistraciju “ Mani”kancelarijazarazmenuvaluta.