Odluke Upravnog Odbora

14/01/2010

Br. 20 ,datum  24 decembar 2009
Na osnovu sprovođenja zakona Br.03/ L-074, od 05 juna 2008 “ Za Centralnu Banku Republike Kosova“,  Upravni odbor CBK-a na 20 sednici usvojio sledeċe oluke:

  • Odobrio Buđet   Centralne Banke Kosova za  2010
  • Licenciranje ANSIIA kao posrednik za osiguranja/regulator štete
  • Licenciranje “ENB Consulting GmbH” – posrednik za osiguranje.
  • Registracija Kancelarije za razmenu valute “Sara”.
  • Naredbu o certifikaciji tehničkih rezervi osiguravajuċih kompanija
  • Preporuku za prosledovanje Nacrt zakona CBK-a.

Ove odluke stupaju na snagu od 25 decembra 2009

Predsednik

  • Gazmend Luboteni

Sekretar   

  • Skender Kllokoqi