Odluke Upravnog Odbora

08/10/2009

Upravni Odbor Centralne Banke Kosova je , na održanom  sastanku 08 oktobra 2009, doneo sledeċe odluke:

  • Upravni odbor usvojio je Godišnji izveštaj Generalnog inspektora za 2008 god. 
  • Upravni odbor  usvojio je Pravilo o kretanju sastanaka Upravnog odbora
  • Upravni odbor je delimično usvoji Realokaciju Buđeta za 2009 god.
  • Upravni odbor usvojio Registrovanje Kancelarije za Razmenu Valuta  “Edona”
  • Upravni odbor usvoji ispisivanje registrovanja ABU kao FINB