Odluke Upravnog odbora 29jul 2010

29/07/2010

Odluke Upravnog odbora 29jul 2010
Republika Kosova
Centralna Banka Republike Kosova
Upravni odbor
Odluke
Br. 30  od  29  jula  2010
Na osnovu sprovodjenja zakona br.03/ L-074, od 5 jula 2008 “ Za Centralnu Banku Republike Kosova “,  Upravni odbor  Centralne Banke Republike Kosova na tridesetom sastanku odrzanom 29 jula  2010 usvojio je sledece odluke :
• Odluka: Odbor usvojio   Finansijski pregled CBK za drugo tromesecje 2010.
                               Ova odluka stupa na snagu 29 jula    2010
  
       Sekretar                                                                                            Predsednik
  Skender Kllokoqi                                                                                Gazmend Luboteni