Odluke Upravnog odbora 26 jun 2010 Republika Kosova

26/07/2010

Odluke Upravnog odbora 26 jun 2010 Republika Kosova
Centralna Banka Kosova
Upravni odbor
Odluke
Datum 26 jul 2010
Na osnovu sprovodjenja zakona br.03/ L-074, dana 5 jun 2008 “ Za Centralnu Banku Republike Kosova“, Upravni odbor Centralne Banke Republike Kosova na vanrednom sastanku odrzanom 26 jula 2010 doneo sledece odluke:
I.Upravni odbor Centralne Banke Republike Kosova (CBK), na vanrednom sastanku odrzanom 26 jula 2010, posle brojnih diskusija i analiza situacije stvorene u CBK, nakon hapsenja g. Hashim Rexhepi, predlaze Predsedniku Republike Kosova i Skupstini Republike Kosova da u prvoj sednici Skupstine pokrene postupak razresenja guvernera g. Hashim Rexhepi, na osnovu clana 84 (27) i stav 140, stav 1 i 4 Ustava Republike Kosova, clan 21.1 o) Zakona o Centralnoj Banci Republike Kosova, kao i clana 34.5 Politike zaposljavanja u CBK koji ima pravni osnov u clanu 4 Zakona o CBK-a.

II.Na osnovu clana 29.6 Zakona o CBK, g-din. Gani Gërguri, Zamenik guvernera za bankarske funkcije , obavljace sve duznosti i odgovornosti Guvernera do popunjavanja ovog slobodnog polozaja.

CBK Zakonski okvir Nadzor