Odluke Upravnog Odbora

23/11/2009

Na osamnaestom sastanku Upravnog odbora , održanom 12 novembra 2009 donete su sledeċe odluke:

  • Odobren finansijski izvešta za 30 septembar 2009
  • Odobrena revizija buđeta za 2009
  • Odobreno Povlačenje preliminarne licence za  “FIMA”.