Odluke Odbora CBK od 6. oktobra 2022.

07/10/2022

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj dana 6. oktobar 2022. godine, doneo je sledeće odluke:

• Odluka o produženju imenovanja spoljnog revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja;
• Odluka o imenovanju jednog člana Komiteta za reviziju iz redova neizvršnih članova Odbora CBK;
• Odluka o rebalansu budžeta iz 2022. godine za kapitalne rashode;
• Odluka o imenovanju veća za izbor jednog neizvršnog člana Odbora Centralne banke.

Takođe, Odbor Centralne banke je obavešten o:

• Mesečnom izveštaju guvernera/Izvršnog odbora;
• Sažetom izveštaju sa sastanka Komiteta za reviziju od 14. septembra 2022.