Odluke Odbora CBK od 6 juna 2016

07/06/2016

Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 6 juna 2016 godine odobrio:
a) Godišnji izveštaj CBK za 2015 godinu
b) Finansijski izveštaji CBK za 2015 godinu i Izveštaj nezavisnog revizora
c) Finansijski izveštaji CBK za prvi kvartal 2016 godine