Odluke Odbora CBK od 31 marta 2016

01/04/2016

Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 31 marta 2016 odobrio:

a) Pravilnik o izveštavanju banaka
b) Pravilnik o izveštavanju mikrofinansijskih institucija
c) Pravilnik o izveštavanju nebankarskih finansijskih institucija
d) Pravilnik o aktuara osiguranja
e) Pravilnik o uslovima za zadržavanje rizika i pokrivenost kroz reosiguranja
f) Pravilnik o otvaranju predstavništva u Republike Kosova od spoljnih osiguravača
g) Pravilnik za rad sa gotovinom
h) Procene /preraspodela budžeta 2016 kapitalnih izdataka