Odluke Odbora CBK od 31 jula 2014

31/07/2014

Odluke Odbora CBK od 31 jula 2014 

Odbor Centralne banke Republike Kosova na osamdeset i sedmom sastanku održanom 31 jula  2014, usvojio sledeće odluke:

• Odobrio Godišnji izveštaj unutrašnje revizije za 2013

• Odobrio Kvartalni izveštaj januar - mart 2014 Departmana unutrašnje kontrole

• Odobrio finansijske izveštaje  CBK za drugi kvartal 2014

• Odobrio alokaciju /preraspodelu/budžeta CBK  2014