Odluke Odbora CBK od 30 oktobra 2014

30/10/2014

Odbor Centralen banke Republike Kosova na devedesetom sastanku održanom 30 oktobra  2014, usvojio sledeće odluke:

        ·         Odobrio Pravilnik o licenciranju osiguravajućih kompanija i stranih filijala

·         Odobrio Pravilnik o statistici instrumenata plaćanja

·         Odobrio Pravilnik o isplati individualnih penzijskih štednji

·         Odobrio Pravilnik za licenciranje menađera sredstava penzijskih fondova

·         Odobrio Finansijske izveštaje CBK za treći kvartal 2014

·         Odobrio preraspodelu budžeta CBK za 2014