Odluke Odbora CBK od 29 decembra 2016

29/12/2016

Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 29 decembra 2016 odobrio sledeće odluke :

a) Pravilnik za korporativno upravljanje banaka
b) Izmene Pravilnika o ulaganju sredstava u pokrivanju tehničkih i matematičkih rezervi kao i ulaganje osnovnog kapitala osiguravača
c) Pravilnik o prodaji obaveznog osiguranja autoodgovornosti i upravljanje rashoda osiguravača
d) Godišnji plan unutrašnje revizijeza za 2017 godinu
e) Ostavka g. Fatmir Gashi sa pozicije zamenika guvernera