Odluke Odbora CBK od 28 jula 2016

28/07/2016

Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 28 jula 2016 doneo sledeće odluke :

• Imenovao g. Lulzim Ismajlin za zamenika guvernera.
• Imenovao g. Arben Dërmakun za spoljnog člana odbora revizije CBK.