Odluke Odbora CBK od 28 januara 2016

28/01/2016

Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 28 januara 2016, odobrio odluke i to:
a) Odobrio Pravilnik za korišćenje spoljne kreditna procene u cilju izračunavanja regulatornog kapitala.