Odluke Odbora CBK od 27 februara 2014

27/02/2014

Odbor Centralne banke Republike Kosova na osamdeset prvom sastanku održanom  27 februara  2014 godine, doneo sledeću odluku :
Odbor je odobrio odluku da objavi poziciju za neizvršni član Odbora Centralne banke i imenovao  Panel da sprovede proces za izbor neizvršnog člana Odbora Centralen banke.