Odluke Odbora CBK od 26 marta 2015

26/03/2015

Odbor Centralne banke Republike Kosova na devedeset i sedmom sastanku održanom 26 marta 2015, odobrio sledeće odluke :

• Odobrio Pravilnik za kliring i funksionisanje računa za poravnanje
• Odobrio Pravilnik za minimalne zahteve osiguranja
• Odobrio Pravilnik o postupku za izricanje administrativnih kazni
•Odobrio Godišnji izveštaj unutrašnje revizije za 2014