Odluke Odbora CBK od 26 maja 2016

26/05/2016

Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 26 maja 2016 odobrio:
a) Odobrio preispitivanje budžeta 2016 CBK za kapitalnu potrošnju