Odluke Odbora CBK od 25 februara 2016

26/02/2016

Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 25 februara 2016 odobrio:

a) Pravilnik za ulaganje sredstava za pokriće tehničke i matematičke rezerve kao i ulaganje osnovnog kapitala osiguratelja;

b) Pravilnik o spajanju i prisvajanju; i

c) Pravilnik o registru bankarskih računa.