Odluke Odbora CBK od 15 septembra 2015

15/09/2015

Odbor Centralne banke Republike Kosova na sto petom sastanku održanom 15 septembra  2015, usvojio sledeće odluke :
 
Odobrio razmatranje budžeta CBK za 2015.
Odobrio imenovanje g.Nuhi Ahmeti za člana Komiteta za reviziju.