Odluke Odbora CBK od 1. septembra 2022. godine

02/09/2022

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 1. septembra 2022. Godine, doneo je sledeće odluke:
• Odluku o odobrenju finansijskih izveštaja za drugo tromesečje 2022. godine;
• Odluku o pregledu budžeta za kapitalne troškove;
• Odluku o prihvatanju ostavke g. Sokol Havolli sa pozicije zamenika guvernera Centralne banke;
• Odluku o imenovanju gđe. Shkendije Nahi za vršioca dužnosti zamenika guvernera za finansijski nadzor.
Takođe, Odbor Centralne banke je upoznat sa:
• Mesečnim izveštajem guvernera/izvršnog odbora;
• Sažetim izveštajem sa sednice Komiteta za reviziju od 15. avgusta 2022. godine;
• Izveštajem o aktivnostima unutrašnje revizije za period januar – jun.