Odluke Odbora CBK-a, od 30. januara 2020. godine

30/01/2020

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 30. januara 2020. godine, doneo je sledeće odluke: 

  • Odluka o usvajanju Uredbe o reklamiranju finansijskih usluga;
  • Odluka o usvajanju Uredbe o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
  • Odluka o usvajanju Uredbe o korporativnom upravljanju društvima za osiguranje;
  • Odluka o usvajanju Uredbe o upravljanju provizijama i operativnim troškovima društava za osiguranje.

Odbor Centralne banke je takođe upoznat sa Mesečnim izveštajem Guvernera/Izvršnog odbora