Odluke Odbora CBK-a od 30. aprila 2020. godine

30/04/2020

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanog 30. aprila 2020. godine,  doneo je sledeće odluke:

•Odluku o odobravanju Uredbe o licenciranju banaka i ekspozitura stranih banaka;
•Odluku o odobravanju Uredbe za  registraciju nebankarskih finansijskih institucija;
•Odluku o odobravanju Uredbe za  licenciranje osiguranika i ekspozitura stranih osiguranika;
•Odluku o odobravanju Uredbe o licenciranju posrednika osiguranja;
•Odluku o odobravanju Uredbe o dnevnom i jednodnevnom pozajmljivanju;
•Odluku o odobravanju finansijskih izveštaja CBK-a za prvo tromesečje 2020. godine.
Odbor Centralne banke je takođe obavešten o godišnjem izveštaju unutrašnje revizije za  2019. godinu i mesečnom izveštaju guvernera/Izvršnog odbora.