Odluke Odbora CBK-a od 29.novembra 2022.

30/11/2022

Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sednici održanoj 29.novembra 2022.godine doneo sledeće odluke:

• Odluka o usvajanju tromesečnih izveštaja CBK-a za treće tromesečje.

Takođe, Odbor Centralne banke je upoznat sa:

• Mesečni izvještaj guvernera/izvršnog odbora;

• Sadržajni izveštaj sa sednice Komiteta za reviziju;

• Izvještaj o aktivnostima Revizije za period januar-septembar.