Odluke Odbora CBK-a od 29. maja 2020. godine

29/05/2020

Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sastanku održanom 29. maja 2020. godine  doneo sledeće odluke: 

  • Odluka o usvajanju Pregleda budžeta za  2020. godinu;
  • Preporuka za usvajanje Priručnika za unutrašnju reviziju;

Takođe, Odbor Centralne banke Republike Kosovo je obavešten o Tromesečnom izveštaju o unutrašnjoj reviziji za period januar-mart 2020. godine i Mesečnom izveštaju Guvernera/ Izvršnog odbora.