Odluke Odbora CBK-a od 25. marta 2022.godine

28/03/2022

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 25. marta 2022. godine, doneo je sledeće odluke:

  • Odluku o imenovanju gđe. Edona Perjuci Uka članicom (spoljni ekspert) Komiteta za reviziju Centralne banke;
  • Odluku o usvajanju Godišnjeg plana za unutrašnju reviziju za 2022. godinu;

Takođe, Odbor Centralne banke obavešten je o:

  • Mesečnom izvještaju guvernera/izvršnog odbora;
  • Sažetom izveštaju sa sastanka Komiteta za reviziju;
  • Godišnjem izveštaju unutrašnje revizije za 2021. godinu;
  • Informaciji guvernera o trenutnom stanju finansijskog sektora.